KULTÚRA


A Polgár Judit Sakk Alapítvány számos rangos társadalmi eseményt támogatott az elmúlt években és 2015 óta a Világsakkfesztivál főszervezője. A Világsakkfesztivál egy olyan nemzetközi szinten is egyedülálló rendezvény, amely egy 1500 éves, misztikus táblajáték, a sakk legkülönbözőbb arcait mutatja be a sport, az oktatás, a kultúra, a tudomány és a szórakoztatás szemszögéből, egész napos családi programot kínálva.

A Világsakkfesztivál missziója:

A Világsakkfesztivál célkitűzése, hogy tíz éven belül a világ öt kontinensén egyszerre ötmillió ember sakkozzon a fesztivál keretein belül; együttműködést és barátságokat alakítsanak ki a köztük lévő térbeli távolság, nyelvi, származási, társadalmi vagy életkorbeli különbségek ellenére.

  • Egy rendszeres világ sakknap létrehozása, amelyen a világ különböző országaiban a fesztiválhoz csatlakozó közösségek a rendezvény internetes felületén koordinálva egy közös sakk tevékenység során egymással kapcsolatba lépnek.

  • A sakkjáték általános népszerűsítése, mivel a sakk olyan univerzális játék, amely lehetővé teszi különböző társadalmi, etnikai, képzettségi, földrajzi, nemi, vallási csoportba tartozó emberek közötti kapcsolat és együttműködés kialakítását.

  • A sakk sokszínűségének, a nyelvi akadályok nélkül játszható univerzális és inkluzív eszköznek a népszerűsítése, bemutatása az oktatás, a művészet, a tudomány és a sport szemszögéből.

  • A családok ösztönzése arra, hogy a sakkban, mint egy minden generáció számára élvezetes tevékenységben közös élményeket találjanak.

  • A sakk, mint a digitális korban kiemelten hatékony oktatási eszköz alkalmazásának népszerűsítése.

  • A Sakkpalota képességfejlesztő oktatási program iránti figyelem felkeltése, mivel ezzel a módszerrel a gyerekek iskolai eredménye, tanulási hatékonysága szignifikánsan javul, a program fejleszti kreativitásukat, vizuális gondolkodásukat, problémamegoldó képességüket és memóriájukat.

  • A tehetségfejlesztés fontosságának hangsúlyozása, különös tekintettel a hátrányos helyzetű, fogyatékkal vagy nehéz körülmények között élő gyerekekkel való törődésre.